Vi är en förskola med tre avdelningar i moderna och fräscha lokaler som ligger i ett lugnt bostadsområde med närhet till natur och allmänna kommunikationer. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet. Vårt arbete utgår från Läroplanen för förskolan och Stockholms kommuns kriterier. Vi erbjuder en trygg miljö anpassad efter barnens behov i en multikulturell miljö.

Den dagliga verksamheten är strukturerad och i den ingår, matematik, språk, rörelse och utevistelse. Vi genomför samlingar utifrån Bornholmsmodellen.
Vi arbetar medvetet för att det ska vara ett öppet och vänligt förhållningssätt mellan barnen, och att vi vuxna är goda förebilder. Viktigt för oss är att alla barn dagligen blir sedda och hörda, och att deras individuella behov blir tillgodosedda.

Föräldrar och barn ska känna trygghet, glädje och delaktighet i verksamheten på vår förskola.


Welcome to preschool Ormen
Ormen (The Snake) is a new preschool with two departments in modern and fresh premises, located in a quiet residential area close to nature and public transport. The staff is well trained and have extensive experience in pre-school. Our work is based on the kindergarten curriculum and the Municipality of Stockholm criteria. We offer a safe environment tailored to the needs of children in a multicultural environment.

The daily activities are structured, include mathematics, language, movement and being outdoors. We carry out gatherings based on the Bornholm model.
We work actively to create an open and friendly approach between the children, and that adults are good role models. All children should be seen and heard daily, and their individual needs are being met.

Parents and children should feel security, joy, and participation in activities at our preschool.