Pedagoger

Förskolechef
Helena Törnfeldt, 076-398 88 41

Avdelning Snigel (1–2,5 år)
Tel: 072-857 03 91
Lena Borgström, barnskötare
Maria Rang, barnskötare

Avdelning Grodan (2,5–3,5 år)
Tel: 072-857 03 90
Helena Törnfeldt, förskollärare
Natalia Ortiz, barnskötare
Raghad Al-Saadi, barnskötare

Avdelning Ödlan (3,5–5 år)
Tel: 072-857 03 85
Marta Carlsson, barnskötare
Sanae Sebti, barnskötare
Peggah Raoufi, barnskötare