Förskolan Ormen har sina lokaler på Ormängsgatan 41 i Hässelby Gård. Lokalen ligger avskilt lätt tillgängligt för gångtrafikanter i ett område nära allmänning, parkområden samt parkleken Hässelängen. Kollektivtrafik finns på närliggande Maltesholmsvägen samt Hässelby Gårds T-bana.

Förskolan har tre avdelningar:
Snigel, vår småbarnsavdelning med 14 barn i åldrarna 1–2,5 år.
Grodan, vår mellanbarnsavdelning med 10 barn i åldrarna 2,5–3,5 år.
Ödlan, vår storbarnsavdelning med 13 barn i åldrarna 3,5–5 år.

De tre avdelningarna samarbetar mycket och vi är noga med att alla barn lär känna alla pedagoger.

Ett mål är att barnen ska få möjlighet att utforska naturen, både i närområden, men även genom regelbundna utflykter till större grönområden. Stor vikt läggs vid daglig utevistelse för att främja barnens utveckling, lärande och hälsa.

Nedan redovisar vi några av våra verksamhetsmål:

  • att föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn i förskolan
  • att föräldrarna hålls informerade om verksamheten och sina barns trivsel och utveckling
  • att vi ger barnen möjligheter att utveckla sin identitet och känna sig trygga i den och känna tillit till sin egen förmåga
  • att skapa en förberedd miljö som stimulerar till lek, aktiviteter och lärande i ett mångkulturellt perspektiv
  • att barnet skall utveckla sin motorik, sitt språk, sociala förmåga och emotionella förmåga
  • att varje barn skall få utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang samt få grundläggande kunskaper i begreppsuppfattning
  • att varje barn ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord samt intresse för skrivspråket
  • att samverka med verksamheter och miljöer utanför förskolan i syfte att berika den lärande miljön