Rutiner

Förskolan öppnar: 07:00
Frukost serveras 07:00-07:30
9:00-10:30 – planerade aktiviteter inomhus eller utomhus.
10:45-12:15 – LUNCH avdelningsvis
11:15-13:00 – VILA avdelningsvis
13:45-15:00 – Mellanmål
15:00 – Förskolan samlas och avslutar dagen gemensamt
17:00 – Förskolan Stänger

_____________________________________

Maten levereras dagligen från cateringfirman R&R matproduktion.