Pedagoger

Förskolechef
Helena Törnfeldt, 076 – 398 88 41

Avdelning Snigel (1-3 år) tfn. nr: 072-857 03 91:
Lena Borgström, Barnskötare
Maria Rang, Barnskötare

Avdelning Grodan (2,5 – 3,5 år) tfn.nr: 072-857 03 90,

Helena Törnfeldt, Förskollärare

Sanae Sebti, Barnskötare

Avdelning Ödlan (3,5-5 år) tfn nr: 072 – 857 03 85

Lotta Lilja, Förskollärare
Sofia Olivares, Barnskötare

Faramin Kirveskoski, Barnskötare (föräldraledig)