Kontakt

Ormen:
Ormängsgatan 41
Hässelby Gård
Telefon: 076-398 88 41

Öppettider:
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (06.30 – 18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. uppsägning, erbjudande av plats mm. Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.
För närvarande är öppettiderna: Måndag-Fredag 07.00-17.00

–  På vår förskola har vi pedagoger som pratar följande språk: Svenska, Finska, Arabiska, Engelska och Spanska.
–  At our preschool we have staff who speak English, Spanish. Finish and Arabic.
–  Päiväkodissamme on opettajia jotka puhuvat ruotsia,, suomea, arabiaa, englantia ja espanjaa.
–  Nuestro preescolar, tenemos personal que habla los siguientes idiomas: sueco, árabe, español y  Inglés.

Om du har frågor eller vill besöka oss kan du kontakta:
Förskolechef Helena Törnfeldt, 076-398 88 41

forskolechef@ormangen.se


Opening hours:
We comply with the municipality’s requirements in terms of opening hours (06:30 to 18:30), otherwise it is the parents’ needs that determine. We also follow the rules for municipal fees. The preschool is connected to the local queue and follow the rules it follows regarding eg termination, the offer of place etc.. On the few occasions in the year we close the preschool, we offer alternative preschool preschool nearby.

Currently, the opening hours are: Monday-Friday 7:00 a.m. to 5:00 p.m.

If you have questions or want to visit us, please contact
Preschool Director Anders Grahn, 072-25 22 353, forskolechef@ormangen.se