Verksamheten

malaFörskolan Ormen har sina lokaler på Ormängsgatan 41 i Hässelby Gård. Lokalen ligger avskilt lätt tillgängligt för gångtrafikanter i ett område nära allmänning, parkområden samt parkleken Hässelängen. Kollektivtrafik finns på närliggande Maltesholmsvägen samt Hässelby Gårds T-bana.

Förskolan har tre avdelningar:

Snigel, vår småbarnsavdelning med 14 barn i åldrarna 1-2,5 år.

Grodan, vår mellanbarnsavdelning med 10 barn i åldrarna 2,5-3,5 år.

Ödlan, vår storbarnsavdelning med 13 barn i åldrarna 3,5-5 år.

De tre avdelningarna samarbetar mycket och vi är noga med att alla barn lär känna alla pedagoger.

Ett mål är att barnen ska få möjlighet att utforska naturen, både i närområden, men även genom regelbundna utflykter till större grönområden. Stor vikt läggs vid daglig utevistelse för att främja barnens utveckling, lärande och hälsa.

Nedan redovisar vi några av våra verksamhetsmål:

•          att föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn i förskolan

•          att föräldrarna hålls informerade om verksamheten och sina barns trivsel och utveckling

•          att vi ger barnen möjligheter att utveckla sin identitet och känna sig trygga i den och känna tillit till sin egen förmåga

•          att skapa en förberedd miljö som stimulerar till lek, aktiviteter och lärande i ett mångkulturellt perspektiv

•          att barnet skall utveckla sin motorik, sitt språk, sociala förmåga och emotionella förmåga

•          att varje barn skall få utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang samt få grundläggande kunskaper i begreppsuppfattning

•          att varje barn ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord samt intresse för skrivspråket

•           att samverka med verksamheter och miljöer utanför förskolan i syfte att berika den lärande miljön